Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

КД ЗА НАБАВКУ 1/2020-Р, ПАРТИЈА 1.1 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ-ИЗМЕНА И ДОПУНА

11.02.2020