Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

кд ЗА НАБАВКУ БРОЈ 1/2020-Х, ХРАНА,ПИЋЕ ДУВАН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

27.01.2020