Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ БР:2/2020-МО, ПАРТИЈА 1.2 ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ

04.02.2020