Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

КДЗА ЈНМВ БР:2/2020-МО, ПАРТИЈА 2.2 ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ

15.01.2020