Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ БРОЈ:3/2020-ЕЕ,ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

11.02.2020