Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3.1 МЕДИЦИНСКИ НЕХЕМИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

14.02.2019