Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Активности


Корисницима је на располагању библиотека, дневна и недељна штампа, компјутер са обезбеђеном интернет везом.

Установа располаже парком који је уређен стазама за шетњу, клупама, летњиковцем. Налази се у ширем центру града, у тихом кутку, у близини реке Дунав. Поред угођаја који корисници имају у кругу Установе за њих се посебно оранизују излети у природи, шетње, дан за пецање и сл.

Неколико пута у току године за кориснике се организују занатске радионице, изложбе радова, плесне вечери, а такође могу да уживају и у приредбама које се огранизују за празнике.