Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Услуге


Социјални радник наше установе поред пружања услуга стручног социјалног рада задужен је и за сарадњу са свим друштвеним институцијама у остваривању одређених права корисника.

У дому је обезбеђен здравствени надзор и медицинска нега 24 сата, радно-окупацине активности у циљу терапетутских и социјално-рехабилитационих постигнућа, физикална рехабилитација, психолошко и социјално саветовање и терапијски рад са корисницима и сродницима. Обезбеђено је присуство лекара, тиме и правовремено откривање промена у стању здравља и лечење.

Медицинско особље је едуковано и оспособљено за извршавање свих медицинско-техничких радњи. Стручни тим (дипломирани социјални радник, главна медицинска сестра, виши физиотерапеут, радни терапеут), континуирано прати потребе, задовољство или примедбе корисника, програме и садржаје раде прилагођава насталим променама и потребама.

У нашој установи може се организовати прегледи лекара свих специјалности као и лабораторијске анализе, ренгенска снимања, колор-доплер крвних судова и остало. Установа има потписан уговор са хитном лекарском и транспортном службом.

Такође, корисницима су на располагању и берберско-фризерске услуге у фризерском салону установе.