Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Смештај


Установа може да прими 185 корисника различитог нивоа очуваности физичког здравља.Стручни тим (дипломирани социјални радник, главна медицинска сестра, виши физиотерапеут, радни терапеут), континуирано прати потребе, задовољство или примедбе корисника, програме и садржаје раде прилагођава насталим променама и потребама.