Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Kontakt

Дом за старе и пензионере Апатин

Телефон: 025 77 33 55, Факс: 025 77 31 39

Београдска 1, 25260 Апатин, Србија

apatindsp.ust@minrzs.gov.rs