Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Удобан смештај и медицински надзор у мирном делу града


Дом за старе и пензионере Апатин је установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица која се на садашњој локацији као новосаграђени објекат налази од 1971. године. 

Поседује лиценцу бр. 0145 од 17.05.2016. године. Лиценца је издата на основу Решења министра надлежног за послове социјалне заштите бр. 022-02-0056/2016-19 од 17.05.2016. године о испуњености услова за издавање лиценце, које је донето на основу члана 184 Закона о социјалној заштити.
 Установа може да прими 185 корисника различитог нивоа очуваности физичког здравља. 
У дому је обезбеђен здравствени надзор и медицинска нега 24 сата, радно-окупацине активности у циљу терапеутских и социјално рехабилитационих постигнућа, физикална рехабилитација, психолошко и социјално саветовање и терапијски рад са корисницима и сродницима. 

Обезбеђено је присуство лекара, тиме и правовремено откривање промена у стању здравља и лечење.

Екипа апатинског Дома за старе и пензионере запажена на сусретима у Чању


 У Чању су завршени Сусрети радника запослених у социјалној заштити Србије. На овим сусретима је учествовала и екипа апатинског Дом...

Више

Пролећница трећег доба


Корисници и запослени Дома за старе и пензионере Апатин учествовали су на традиционалној манифестацији „Пролећница трећег доба&l...

Више


Политика квалитета