Ми бринемо о Вама...
Дом за старе и пензионере Апатин
пружа Вам безбрижну старост...
Ваши најближи и највољенији у сигурним су рукама...
Професионални тим љубазних људи стоји Вам на
располагању 24 часа дневно...

Удобан смештај и медицински надзор у мирном делу града


Дом за старе и пензионере Апатин је установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих лица која се на садашњој локацији као новосаграђени објекат налази од 1971. године. 

Установа може да прими 185 корисника различитог нивоа очуваности физичког здравља. У дому је обезбеђен здравствени надзор и медицинска нега 24 сата, радно-окупацине активности у циљу терапеутских и социјално рехабилитационих постигнућа, физикална рехабилитација, психолошко и социјално саветовање и терапијски рад са корисницима и сродницима. 

Обезбеђено је присуство лекара, тиме и правовремено откривање промена у стању здравља и лечење.